Categorii

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE SI PROTECTIE A DATELOR
Aceasta Politica de confidentialitate si protectie a datelor cu caracter personal („Politica”) descrie cadrul aplicabil datelor cu caracter personal colectate de catre S.C. Carrus Expert S.R.L. în Romania, respectiv de catre S.C. Carrus Expert S.R.L.
S.C. Carrus Expert S.R.L., o societate cu raspundere limitata de drept roman, avand sediul social înregistrat în Str. Carol Davila, Nr. 15, Sector 5, Bucuresti, Romania, înmatriculata la ORC cu numarul de înregistrare J40/11462/2003, cod unic de înregistrare RO15687582;Operator de date cu caracter personal
Operatorul de date cu caracter personal este S.C. Carrus Expert S.R.L., o societate cu raspundere limitata de drept roman, avand sediul social înregistrat în Str. Carol Davila, Nr. 15, Sector 5, Bucuresti, Romania, înmatriculata la ORC cu numarul de înregistrare J40/11462/2003, cod unic de înregistrare RO15687582;
Datele cu caracter personal colectate vor fi controlate si prelucrate de catre S.C. Carrus Expert S.R.L.
Aceasta Politica se aplica: (1) beneficiarilor serviciilor noastre de vanzare echipamente industriale, vanzare accesorii sudura, servicii de intretinere si reparatii echipamente indistriale, (2) salariatilor nostri, (3) utilizatorilor site-urilor si ai aplicatiilor listate aici („site-urile”), (4) reprezentantilor partenerilor nostri de afaceri, clientilor si furnizorilor, si (5) candidatilor/aplicantilor nostri.
Aceasta Politica descrie categoriile de date cu caracter personal sau informatiile personale pe care le colectam, modul în care utilizam informatiile, modalitatea si scopurile în care prelucram si protejam datele pe care le colectam, durata de stocare, situatiile în care transferam datele si destinatarii, precum si drepturile si optiunile pe care le au persoanele fizice cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal. De asemenea, descriem modul în care ne puteti contacta în legatura cu politicile noastre de confidentialitate si protectie a datelor si modul în care va puteti exercita drepturile. Politicile noastre privind confidentialitatea si protectia datelor pot sa contina variatii în functie de jurisdictiile în care ne desfasuram activitatea, pentru a reflecta practicile locale si cerintele legale si puteti consulta prevederile locale specifice accesand site-urile web locale.

I. Datele cu caracter personal pe care le colectam
Colectam date cu caracter personal care va privesc în diverse moduri, cum ar fi prin accesarea si vizitarea de catre dumneavoastra a site-urilor noastre, inclusiv prin crearea si actualizarea contului pe care îl înregistrati prin utilizarea site-urilor;  prin telefon si fax; prin aplicatii pentru diferite locuri de munca; în legatura cu diferite tipuri de servicii prestate de noi; sau în legatura cu furnizorii nostri de servicii sau partenerii nostri de afaceri. Putem colecta diverse tipuri de date cu caracter personal în functie de natura relatiei, inclusiv, dar fara a se limita la (conform legislatiei aplicabile):
• date de identificare sau de contact (cum ar fi numele, prenumele, adresa domiciliului, adresa profesionala, adresa de e-mail, numarul de telefon, denumirea functiei);
• numele de utilizator si parola cand va înregistrati pe site-urile noastre;
• informatiile pe care le furnizati despre alte persoane juridice pe care doriti sa le contactam;
• alte informatii pe care ni le puteti furniza, cum ar fi în sondaje, follow-up sau prin functia „Contactati-ne” de pe site-urile noastre.
În plus, daca sunteti un candidat/aplicant, un salariat, va depuneti CV-ul pentru un loc de munca sau creati un cont pentru a va depune CV-ul pentru un loc de munca, putem colecta urmatoarele tipuri de date cu caracter personal (conform legislatiei locale):
• date privind educatia si experienta profesionala;
• limbi straine cunoscute si alte abilitati profesionale;
• codul numeric personal sau alte date cu caracter personal avand o functie de identificare;
• data nasterii;
• sexul;
• cetatenia si autorizatiile de munca;
• informatii privind beneficiile;
• referinte despre dumneavoastra;
• orice alte date continute în CV-ul dumneavoastra pe care le furnizati privind ariile de interes în ceea ce priveste cariera dumneavoastra si alte date despre calificarile dumneavoastra în vederea angajarii în cadrul societatii noastre;
Si atunci cand este necesar conform legislatiei, în baza consimtamantului expres furnizat de catre dumneavoastra:
• informatii cu privire la dizabilitati si starea dumeavoastra de sanatate;
În plus, putem colecta informatii pe care ni le furnizati în legatura cu alte persoane, cum ar fi informatii cu privire la persoane pe care le putem contacta în caz de urgenta.
În cazul în care ne vizitati la sediul nostru, ori daca ne scrieti sau telefonati în legatura cu diverse solicitari sau aspecte de interes pentru dumneavoastra, putem colecta numele si datele dumneavoastra de contact, precum si alte date cu caracter personal pe care ni le furnizati în mod direct.
Salariatul (denumit în continuare în mod individual „Salariatul” si în mod colectiv „Salariatii”), dupa cum este aplicabil, înteleg si iau la cunostinta faptul ca S.C. Carrus Expert S.R.L., în calitate de angajator, colecteaza, prelucreaza si stocheaza date cu caracter personal ale salariatului si ale persoanelor aflate în întretinerea acestuia în vederea încheierii si executarii contractului sau de munca cu S.C. Carrus Expert S.R.L..

II. Cum utilizam datele cu caracter personal pe care le colectam
Operatorul colecteaza si utilizeaza datele colectate în urmatoarele scopuri (dupa cum este permis de legislatia aplicabila):
a) gestionarea relatiilor cu clientii si furnizorii nostri;
b) crearea si gestionarea conturilor online;
c) procesarea garantiilor, a cererilor de finantare;
d) emiterea certificatelor de garantie;
e) în masura permisa de legislatia aplicabila, comunicarea si gestionarea participarii la evenimente speciale, promotii, programe, oferte, sondaje, concursuri si studii de piata;
f) furnizarea unor raspunsuri la întrebarile si cererile persoanelor;
g) gestionarea, evaluarea si îmbunatatirea activitatii noastre (inclusiv dezvoltarea, analizarea si îmbunatatirea serviciilor noastre; gestionarea comunicatiilor; efectuarea de analize de date si efectuarea activitatilor contabile, a auditului si a altor activitati interne);
h) protejarea împotriva fraudei, identificarea si urmarirea prevenirii fraudei si a altor activitati ilegale;
i) respectarea si aplicarea cerintelor legale aplicabile, standardelor aplicabile în domeniul serviciilor, obligatiilor contractuale si politicilor noastre.

Toate prelucrarile vor fi efectuate pe baza unor temeiuri juridice adecvate care ar putea fi incluse în mai multe categorii, inclusiv:
a) consimtamantul sau consimtamantul expres al persoanei vizate, în cazul în care acest lucru este impus de legea aplicabila;
b) pentru a ne asigura ca respectam o cerinta legala sau contractuala sau o cerinta necesara pentru a încheia/modifica/înceta un contract (de exemplu, prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal pentru a ne asigura ca salariile si impozitele dumneavoastra sunt platite).
c) interesul legitim al S.C. Carrus Expert S.R.L. (de exemplu, pentru a permite clientului sa beneficieze de serviciile pe care le oferim).

În plus fata de activitatile enumerate mai sus, în cazul în care sunteti o persoana care aplica pentru o pozitie sau creati un cont pentru a aplica pentru o pozitie, în masura în care este permis de legislatia aplicabila, utilizam informatiile descrise în aceasta Politica pentru urmatoarele scopuri:
a) oferirea de oportunitati de angajare si de munca;
b) evaluarea competentelor dumneavoastra si a calificarilor dumneavoastra pentru diferite locuri de munca;
De asemenea, putem utiliza datele în alte scopuri, cazuri în care va vom furniza informari specifice la sau înainte de momentul colectarii.
Daca sunteti un Salariat, S.C. Carrus Expert S.R.L. prelucreaza datele dumneavoastra personale si ale persoanelor aflate în întretinere, daca este cazul, în urmatoarele scopuri:
1) În vederea încheierii si executarii contractului de munca la care Salariatul este parte, precum si modificarii sau încetarii contractului de munca al Salariatului.
2) În vederea platii salariului catre Salariat, precum si a altor sporuri, compensatii, bonusuri, tichete de masa, alte beneficii etc. de care ar putea beneficia Salariatul.
3) În vederea îndeplinirii obligatiilor S.C. Carrus Expert S.R.L. în domeniul ocuparii fortei de munca si al securitatii sociale si protectiei sociale, precum si în vederea îndeplinirii obligatiilor S.C. Carrus Expert S.R.L. de sanatate si securitate în munca, situatii de urgenta, medicina muncii, inclusiv privind evaluarea capacitatii de munca a Salariatului.
4) În vederea furnizarii de sesiuni de training, incluzand cele de e-learning / online.
5) În scopul tinerii evidentei tuturor salariatilor în registrul REVISAL, inclusiv a Salariatului, conform obligatiilor de dreptul muncii ale angajatorului.
6) În vederea depunerii de declaratii, cereri, documente la autoritatile competente, inclusiv la ANAF, Inspectia Muncii, Inspectoratul General pentru Imigrari, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Casa de Pensii, Casa de Asigurari de Sanatate, pentru respectarea obligatiilor legale ale angajatorului.
7) În vederea emiterii de adeverinte la solicitarea Salariatului.
8) În vederea recuperarii oricaror creante datorate de Salariat angajatorului sau a recuperarii oricaror creante datorate de Salariat unor terti (în cadrul procedurii de poprire).
9) În vederea întocmirii anumitor rapoarte, în scopuri administrative.
10) În vederea monitorizarii locatiei echipamentului utilizat de catre Salariat în desfasurarea atributiilor sale de serviciu.
11) În scopul mentinerii securitatii sistemului informatic si pentru a împiedica transferul de date ce reprezinta proprietatea S.C. Carrus Expert S.R.L. sau tin de secretul de afaceri al S.C. Carrus Expert S.R.L., în afara societatii (incidente de securitate) conform cu politicile si procedurile la nivelul S.C. Carrus Expert S.R.L..
12) În scopul accesului la datele de localizare prin conexiune la internet la distanta pentru a asigura securitatea sistemului IT al societatii.

III. Interesul legitim
Operatorul poate prelucra date cu caracter personal pentru anumite scopuri legitime în desfasurarea activitatii sale, care includ unele dintre urmatoarele:
• în cazul în care procesul ne permite sa îmbunatatim, sa modificam, sa personalizam sau sa îmbunatatim în alt mod serviciile/comunicarile noastre în beneficiul clientilor, candidatilor si Salariatilor nostri;
• pentru identificarea si prevenirea fraudei;
• pentru a spori securitatea retelei si a sistemelor noastre informatice;
• pentru a întelege mai bine modul în care oamenii interactioneaza cu site-urile noastre;
• pentru scopuri de marketing direct;
• pentru a va oferi comunicari prin posta/e-mail, pe care noi le consideram de interes pentru dumneavoastra;
• pentru determinarea eficacitatii campaniilor de promovare si a publicitatii.
Ori de cate ori prelucram date în aceste scopuri, ne vom asigura ca acordam o deosebita atentie drepturilor dumneavoastra. Aveti dreptul de a va opune unei astfel de prelucrari si, daca doriti sa faceti acest lucru, va rugam sa ne scrieti la adresa comenzi@carrusexpert.ro

IV. Cum prelucram si protejam datele cu caracter personal
Prelucram datele cu caracter personal pe care le colectam si prin mijloace automate, în scopurile definite mai sus si pentru o anumita perioada de timp, care respecta politica noastra interna de pastrare, pentru a ne asigura ca datele cu caracter personal nu sunt pastrate mai mult decat este necesar.
Mentinem garantiile de protectie administrative, tehnice si fizice menite sa protejeze datele cu caracter personal pe care le furnizati împotriva distrugerii, pierderii, modificarii, accesului, dezvaluirii sau utilizarii accidentale, ilegale sau neautorizate. Pentru a asigura securitatea si confidentialitatea corespunzatoare a datelor cu character personal, aplicam urmatoarele masuri de securitate:
• Criptarea datelor;
• Masuri adecvate de autentificare a utilizatorilor;
• Infrastructura de retea securizata;
• Solutii de monitorizare a retelei.

V. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal pe care le colectam
Stocam în sistemele noastre datele cu caracter personal pe care le colectam într-un mod care permite identificarea persoanelor vizate limitat la perioada de timp pentru care este necesar în lumina scopurilor pentru care au fost colectate datele sau pentru care aceste date sunt prelucrate ulterior.
Determinam aceasta perioada specifica de timp luand în considerare:
• Necesitatea de a pastra datele cu caracter personal stocate pentru a oferi produsele  si serviciile noastre;
• Pentru a proteja interesele legitime ale S.C. Carrus Expert S.R.L., în conformitate cu prezenta Politica;
• Existenta obligatiilor legale specifice care fac necesara prelucrarea si stocarea aferenta pentru o anumita perioada de timp;
În ceea ce priveste Salariatii, datele personale vor fi stocate si pastrate de catre S.C. Carrus Expert S.R.L. dupa cum urmeaza:
a) Datele Personale necesare pentru realizarea scopurilor mentionate la punctul II, 10), pana la data retragerii consimtamantului pentru prelucrarea datelor de catre Salariat;
b) Datele Personale necesare pentru realizarea scopurilor mentionate la punctele II 9), 11), 12) de mai sus, pana la încetarea interesului legitim al angajatorului sau pana la exercitarea de catre Salariat a dreptului de obiectie;
c) Datele Personale necesare pentru realizarea scopurilor mentionate la punctele II 3), 4), 6), 7), pana la încetarea contractului de munca cu Salariatul;
d) Datele Personale necesare pentru realizarea scopurilor mentionate la punctul II 1) de mai sus, se pastreaza în cadrul dosarelor de personal, pentru o perioada de 75 de ani de la întocmirea dosarului de personal, conform Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996;
e) Datele Personale necesare pentru realizare scopului mentionat la punctul II 5) de mai sus, se pastreaza pentru o perioada de 75 de ani, conform Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996;
f) Datele Personale care se regasesc în orice documente justificative care stau la baza înregistrarilor în evidentele contabile se pastreaza în arhiva Angajatorului timp de 10 ani, conform prevederilor Legii Contabilitatii nr. 82/1991;
g) Datele Personale care se regasesc în statele de salarii ale Angajatorului (conform punctului II 2) de mai sus), se pastreaza timp de 50 de ani, conform prevederilor Legii Contabilitatii nr. 82/1991.
Dupa expirarea termenelor de mai sus, datele personale se sterg si/sau se distrug din evidentele/bazele de date ale S.C. Carrus Expert S.R.L..

VI. Persoane catre care putem transfera informatiile si datele dumneavoastra cu caracter personal
Nu dezvaluim datele cu caracter personal pe care le colectam despre dumneavoastra, cu exceptia cazurilor descrise în aceasta Politica sau în notificari separate furnizate în legatura cu anumite activitati. Este posibil sa distribuim date cu caracter personal furnizorilor care furnizeaza servicii pe seama noastra pe baza instructiunilor noastre. Nu autorizam acesti furnizori sa utilizeze sau sa dezvaluie informatiile, cu exceptia cazului în care este necesar pentru a efectua servicii pe seama noastra sau pentru a respecta cerintele legale.
În plus, putem divulga date cu caracter personal despre dumneavoastra (i) daca suntem obligati sa facem acest lucru prin lege; (ii) autoritatilor de aplicare a legii sau altor functionari pe baza unei cereri de divulgare legala; (iii) atunci cand consideram ca divulgarea este necesara sau adecvata pentru a preveni vatamarea fizica sau pierderile financiare sau în legatura cu o investigatie a unei activitati frauduloase sau ilegale suspectate sau reale. De asemenea, ne rezervam dreptul de a transfera datele cu caracter personal pe care le avem despre dumneavoastra în cazul în care vindem sau transferam toate sau o parte din afacerea sau activele noastre (inclusiv în cazul reorganizarii, dizolvarii sau lichidarii).
În ceea ce priveste Salariatii nostri, în cadrul operatiunilor de prelucrare efectuate în scopurile mentionate la punctele II 1)-12) de mai sus, Datele Personale ale Salariatului vor fi transferate catre urmatoarele terte parti, dupa cum urmeaza:
(a) furnizorii de servicii utilizati de S.C. Carrus Expert S.R.L., inclusiv: furnizorul de servicii de medicina muncii si de abonamente medicale; furnizorul de tichete de masa si tichete cadou; banci, în vederea platii salariului prin transfer bancar; furnizorul de servicii de curierat cu care colaboreaza S.C. Carrus Expert S.R.L., doar atunci cand sunt documente de transmis care îl implica pe Salariat si doar Date Personale minime necesare serviciilor de livrare (nume, prenume, telefon, adresa);
(b) furnizorii de servicii de training si alte servicii similare;
(c) consultantii externi;
(d) autoritati, inclusiv: (i) Agentia Nationala de Administrare Fiscala, pentru depunerea de diverse declaratii conform prevederilor legale aplicabile; (ii) Inspectoratul Teritorial de Munca si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, pentru îndeplinirea obligatiilor de tinere a evidentei salariatilor, precum si pentru îndeplinirea cerintelor legale de sanatate si securitate în munca si de prevenirea si stingerea incendiilor / situatii de urgenta; (iii) Casa de Asigurari de Sanatate si Casa de Pensii, pentru depunerea de diverse cereri si formulare; (iv) Inspectoratul General pentru Imigrari, în vederea îndeplinirii obligatiilor de tinere a evidentei salariatilor pentru cetateni straini, (v) precum si alte autoritati pentru îndeplinirea altor obligatii legale.
Toate transferurile de date mentionate mai sus se realizeaza cu respectarea de catre S.C. Carrus Expert S.R.L. a principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, în special principiul minimizarii datelor personale – S.C. Carrus Expert S.R.L. transmite catre tertele parti doar datele personale care sunt strict necesare pentru realizarea scopurilor mentionate.

VII. Transferuri de date
De asemenea, putem transfera datele cu caracter personal pe care le colectam cu privire la dumneavoastra în afara tarii în care au fost colectate informatiile initiale. Este posibil ca acele tari sa nu aiba aceleasi legi privind protectia datelor ca si tara în care ati furnizat initial datele cu caracter personal. Atunci cand va transferam datele cu caracter personal în alte tari, vom proteja acele date descrise în aceasta Politica si astfel de transferuri vor fi în conformitate cu legea aplicabila.
Tarile carora le putem transfera datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le colectam se pot afla:
• În cadrul Uniunii Europene;
• În afara Uniunii Europene.
Atunci cand transferam date cu caracter personal din cadrul Uniunii Europene catre tari sau organizatii internationale care se afla în afara Uniunii Europene, transferul are loc pe baza:
a) Deciziei Comisiei Europene privind gradul de adecvare;
b) în lipsa unei decizii privind gradul de adecvare, pe baza altor temeiuri legale permise: (i) un instrument obligatoriu si executoriu din punct de vedere juridic între autoritatile sau entitatile publice; (ii) normele corporatiste obligatorii; (iii) clauzele standard de protectie a datelor (denumite anterior clauze tip) adoptate de Comisie etc.

VIII. Drepturile si optiunile dumneavoastra
Atunci cand legislatia aplicabila impune acest lucru, o persoana vizata poate exercita, în temeiul articolelor 15-22 din GDPR, urmatoarele drepturi specifice:
a) Dreptul la informare: dreptul persoanei vizate de a primi informatii privind operatiunile de prelucrare a Datelor Personale. Respectarea acestui drept de catre S.C. Carrus Expert S.R.L. se realizeaza prin prezenta informare.
b) Dreptul de acces: Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea societatii o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care o privesc si, în caz afirmativ, acces la datele respective si furnizarea de informatii privind prelucrarile de date.
c) Dreptul la rectificare: Persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, rectificarea oricaror date cu caracter personal inexacte sau incomplete care o privesc, pentru a asigura acuratetea unor astfel de informatii si pentru a asigura prelucrarea adecvata.
d) Dreptul la stergere: Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului stergerea datelor cu caracter personal care o privesc, iar operatorul are obligatia de a sterge datele cu caracter personal.
e) Dreptul la restrictionarea prelucrarii: Persoana vizata are dreptul de a solicita Operatorului sa limiteze prelucrarea datelor sale.
f) Dreptul la portabilitatea datelor: Persoana vizata are dreptul sa solicite portabilitatea datelor, ceea ce înseamna ca persoana vizata poate primi datele cu caracter personal furnizate initial într-un format structurat si utilizat în mod obisnuit sau ca persoana vizata poate solicita transferul datelor catre un alt Operator.
g) Dreptul de a se opune: Persoana vizata care furnizeaza unui Operator, date cu caracter personal are dreptul sa se opuna în orice moment prelucrarii datelor din mai multe motive prevazute în GDPR, fara a trebui sa justifice decizia sa.
h) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale automatizate: Persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profile, daca aceasta creare produce un efect juridic asupra persoanei vizate sau o afecteaza semnificativ în mod similar.
i) Dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere: Fiecare persoana vizata are dreptul de
a depune o plangere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru al UE în care îsi are resedinta obisnuita, locul de munca sau locul în care se presupune ca s-a efectuat încalcarea, daca persoana vizata considera ca prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc încalca prevederile GDPR.
Ori de cate ori prelucrarea se bazeaza pe consimtamant, conform art.7 din GDPR, persoana vizata îsi poate retrage consimtamantul în orice moment.
Daca aveti nevoie de mai multe informatii despre prelucrarea datelor dumneavoastra personale, va rugam sa consultati sectiunea „Contact” din subsolul site-ului.

IX. Actualizarea Politicii noastre
Aceasta Politica (inclusiv orice anexa) poate fi actualizata periodic pentru a reflecta modificarile din practicile noastre de confidentialitate si actualizarile legale. Pentru modificari semnificative, va vom anunta prin publicarea unui anunt vizibil pe site-ul nostru, indicand în partea de sus a fiecarei notificari, cand a fost efectuata ultima actualizare.

X. Cum ne puteti contacta
Daca aveti întrebari sau comentarii cu privire la aceasta Politica sau daca doriti sa va exercitati drepturile, va rugam sa va adresati în scris prin e-mail la urmatoarea adresa: comenzi@carrusexpert.ro.